KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI !

tổng quan về new focus

New Focus là một công ty chuyên nghiệp đang hoạt động mạnh trong 4 lĩnh vực MICE – Teambuilding – Travel – Event.

New Foucs là nơi tập hợp nhiều chuyên gia giỏi trong những lĩnh vực mà công ty hoạt động.

New Foucs đang làm chủ cộng nghệ trên tất cả những phương hướng phát triển. Chúng tôi đang là đối tác với những đối tác đa quốc gia và những công ty lớn tại Việt Nam.

Các giá trị dịch vụ gia tăng của New Foucs luôn đáp ứng được những nhu cầu khách hàng và đối tác. Đến nay New Foucs đã giành được niềm tin của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2016, New Focus lọt vào top 5 về đào tạo xây dựng đội ngũ tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Mang giải pháp tối ưu nhằm nâng cao giá trị kinh doanh cho khách hàng.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài, giúp phát huy năng lực đội ngũ nhằm tạo ra giá trị mới cho cổ đông đóng góp cho công đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  1. Sáng tạo
  2. Hiệu quả
  3. Khách hàng là trung tâm
THÀNH VIÊN ĐOÀN KẾT

New Focus, nơi tập hợp những con người nhân tài, tạo thành một đội ngũ đoàn kết và bền vững.