TEAM BUILDING EPD TẠI LĂNG CÔ

Năm 2019 là một năm đầy thử thách nhưng không kém phần hào hứng. Vì vậy đòi hỏi mọi thành viên của EPD chúng ta phải tăng tốc và không ngừng hành động. Năm nay tại Hội Nghị, mọi người sẽ có cơ hội trang bị kiến thức về chiến lược và tầm nhìn của tổ chức, cũng như mài dũa các kỹ năng, để phát triển mạnh mẽ, trở nên nhanh nhạy hơn qua đó sẵn sàng: “ BEAT IT – WE’RE GONNA WIN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *