team building đã thực hiện

Một số Concept Team Building đã thực hiện cho những đơn vị và tổ chức.

TEAM BUILDING ĐÃ THỰC HIỆN

TEAM BUILDING VŨNG TÀU AICE 2018

Liên hệ: (028) 39 485 955

TEAM BUILDING ĐÃ THỰC HIỆN

TEAM BUILDING PHAN RANG 2017 – SAI GON REAL

Liên hệ: (028) 39 485 955

TEAM BUILDING ĐÃ THỰC HIỆN

TEAM BUILDING HỒ CỐC 2019 – TGM

Liên hệ: (028) 39 485 955
Liên hệ: (028) 39 485 955
Liên hệ: (028) 39 485 955
Liên hệ: (028) 39 485 955

VIDEO TEAMBUILDING NỔI BẬT