Tag Archives: tổ chức du lịch mice

Tổ Chức Mice Quốc Tế Cần Lưu Ý Điều Gì?

I. Trước khi tổ chức MICE quốc tế Xác định mục tiêu và ngân sách Xác định rõ ràng mục tiêu của chương trình MICE, bạn muốn đạt được điều gì thông qua chương trình này? Tăng cường gắn kết đội ngũ, thúc đẩy doanh số bán hàng, hay quảng bá thương hiệu? Xác định […]