TEAM BUILDING TRUST ME

Hotline: 0909 26 28 30

Ý Tưởng Team Building:

Một siêu dự án được xem sẽ thay đổi nền kinh tế tương lai của thế giới đã bị một tổ chức gồm những siêu hacker đánh cắp và phân tách nó ra 15 phần và bỏ chúng vào 15 ổ dữ liệu khác nhau.

Chủ đầu tư của dự án đã liên hệ với QUÝ CÔNG TY với mong muốn được hỗ trợ lấy lại dự án đã bị đánh cắp này đồng thời gia tăng tính năng bảo mật cho dự án.

Vậy QUÝ CÔNG TY sẽ phải trải qua những thử thách gì để giành lại siêu dự án đã bị các hacker đánh cắp?