TEAM BUILDING SUSTAINABLE PROTECTION

Hotline: 0909 26 28 30

Ý Tưởng Chương Trình:

Môi trường xung quanh đang bị đe dọa, rác thải xuất hiện ngày càng nhiều, các cây xanh đang dần thưa thớt bởi sự đô thị hóa và bê tông hóa. Chính vì vậy, mỗi thành viên chính là một nhân tố cứu lấy môi trường sống này.

Mỗi đội sẽ cùng nhau tham gia và vượt qua những thử thách vô cùng khó khăn và đầy gian nan để giữ lấy một môi trường xanh và đẹp.

Đồng thời, thông qua những thử thách này, các thành viên của các đội sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn thông qua những trạm thử thách, cũng như góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của từng thành viên.