EXPERIENCE TEAM BUILDING

Hotline: 0909 26 28 30

Ý Tưởng Chương Trình:

Mỗi hành trình là một cuốc mốc mới, mang nhiều trải nghiệm mới. Và hành trình Team Building này cũng mang nhiều trải nghiệm thú vị bởi vì các thành viên sẽ được cùng nhau khám phá nhiều điểm đến mới mẻ trong chuyến Team Building này.

Mỗi đội sẽ có một lộ trình di chuyển đến các trạm điểm đến khác nhau để tham gia vào các nhiệm vụ do BTC yêu cầu.

Thông qua chuyến hành trình Team Building này, các thành viênsẽ có được những trải nghiệm thú vị, được hòa mình vào điểm đến và trở nên gắn kết với nhau hơn.