Du Lịch Miếu Bà Chúa Xứ – Cồn Én – Cánh Đồng Thốt Nốt – Rừng Tràm Trà Sư

1.650.000

Trong tín ngưỡng của người Kinh, Bà Chúa Xứ nằm trong hệ thống Thánh Mẫu, được tôn thờ trong điện thần và tổ chức các thực hành liên quan như lễ hội, tế lễ và các hình thức diễn xướng dân gian khác.

Theo truyền thuyết, Bà Chúa Xứ là người được Ngọc Hoàng sai xuống cứu dân độ thế, canh giữ bờ cõi. Bà cũng là một trong 6 nữ thần bất tử theo tín ngưỡng dân gian (bà Chúa Bầu, bà Chúa Liễu, bà Chúa Tó, bà Chúa Kho, bà Chúa Ngọc và bà Chúa Xứ). Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ diễn ra từ 22 đến 27/4 (âm lịch) hằng năm

TẢI CHƯƠNG TRÌNH TOUR