TUYỂN DỤNG

Hạn nộp hồ sơ: Tuyển liên tục Số lượng: 2 người Mức lương: Thỏa thuận Bạn đã thật sự tỏa sáng với khả năng của chính bản thân mình? Bạn đã cảm thấy hài lòng với mức lương hiện tại? Hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn có muốn thay đổi cuộc sống, vẽ nên một […]

Hạn nộp hồ sơ: Tuyển liên tục Số lượng: 2 người Mức lương: Thỏa thuận Bạn đã thật sự tỏa sáng với khả năng của chính bản thân mình? Bạn đã cảm thấy hài lòng với mức lương hiện tại? Hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn có muốn thay đổi cuộc sống, vẽ nên một […]

Hạn nộp hồ sơ: Tuyển liên tục Số lượng: 5 người Mức lương: 7 – 10 triệu VNĐ Bạn đã thật sự tỏa sáng với khả năng của chính bản thân mình? Bạn đã cảm thấy hài lòng với mức lương hiện tại? Hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn có muốn thay đổi cuộc sống, […]